Thông qua Điều lệnh tác chiến, Điều lệnh chiến đấu quân đội

Thứ ba, 09/01/2018, 16:25 (GMT+7)

(An ninh Quốc phòng) - Sáng 9-1, tại Hà Nội, Ban thường trực Hội đồng khoa học quân sự (KHQS) Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thông qua bản thảo 25 tập Điều lệnh tác chiến, Điều lệnh chiến đấu QĐND Việt Nam do các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu, biên soạn.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Thường trực Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Hệ thống điều lệnh tác chiến là văn kiện pháp lý cơ bản để chỉ huy tác chiến, là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định những vấn đề cơ bản trong tác chiến ở quy mô trận chiến đấu, chiến dịch và chiến lược. Việc nghiên cứu, biên soạn hệ thống điều lệnh tác chiến QĐND Việt Nam đầy đủ, đồng bộ để sử dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội là vấn đề cấp thiết, góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn đã bám sát chỉ thị, hướng dẫn của trên, thực hiện đúng quy trình nghiên cứu, biên soạn. Ý kiến các chuyên gia và kết quả thẩm định của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng, đánh giá của các thành viên Hội đồng Khoa học nghệ thuật quân sự Bộ Quốc phòng và các thành viên Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng, cho thấy: Phạm vi quy định của các tập điều lệnh đã bao quát hết các hoạt động tác chiến, chiến đấu của từng quân binh chủng ở từng cấp. Kết cấu, bố cục đúng theo quy định, phù hợp với thực tế, chặt chẽ, logic, cơ bản thống nhất trong toàn hệ thống. Nội dung quy định trong các bản thảo khoa học, ngắn, gọn, rõ, sát thực tiễn, thực hiện đúng tư tưởng “văn phải đi đôi với việc”, sau khi đọc xong người sử dụng biết mình phải làm gì, làm vào lúc nào và làm như thế nào là đúng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tính chủ động trong triển khai và những kết quả nghiên cứu, biên soạn của các cơ quan, đơn vị. Quá trình nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị đã phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, các nhà khoa học, kịp thời xin ý kiến của lãnh đạo, chỉ huy các cấp để chỉnh sửa, bổ sung sát thực tiễn huấn luyện, chiến đấu, công tác của quân đội và bảo đảm tốt về thời gian. Trong các tài liệu đã trích dẫn được các điển cố để minh họa sinh động. Nội dung, hình thức 25 tập điều lệnh thông qua lần này cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, là điều kiện để các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giành thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Phan Văn Giang giao cho các cơ quan, đơn vị chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ban thường trực Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng bảo đảm tính khái quát, ngắn, gọn, rõ từng điều, khoản, điểm trước khi trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định ban hành (trừ những tài liệu thông qua nhưng không ban hành). Cục KHQS phối hợp với Nhà xuất bản QĐND xuất bản đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn và hướng dẫn sử dụng hệ thống điều lệnh và các tập điều lệnh trong toàn quân.

(Theo QĐND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Tags: